fbpx

Zmiana komplementariusza w spółce komandytowej

Photo by Jezael Melgoza on Unsplash

Z czym wiąże się zmiana komplementariusza w spółce? Czy komandytariusz może stać się komplementariuszem? Z artykułu dowiesz się o czym powinieneś wiedzieć zanim zdecydujesz się na zmianę wspólników.

W związku z ostatnimi zmianami dotyczącymi opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT wiele firm rozważa m.in. przekształcenie w spółkę jawną, likwidacje lub zamknięcie tych spółek, wydzielenie części działalności. Jednym z popularnych rozwiązań związanych z rozliczaniem podatku, który zapłaciła spółka przez komplementariusza jest zmiana struktury własnościowej w spółce i zmiana wspólnika aktywnego ze wspólnikiem biernym.

Jak przeprowadzić zmianę komplementariusza z komandytariuszem w spółce komandytowej?

Przede wszystkim musimy przeanalizować naszą umowę spółki i zbadać, jakie zgody korporacyjne będą wymagane przy podjęciu takich czynności. Zazwyczaj jest to powiązane z wyrażeniem zgody przez wspólników w odpowiedniej formie, natomiast może to być również uregulowane w inny sposób.

Po uzyskaniu zgody w kolejnym kroku niezbędna będzie zmiana umowy spółki.

Aby zamknąć proces należy także złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskać wpis do rejestru. Musimy także pamiętać o sporządzeniu niezbędnych załączników i dołączeniu ich do wniosku o zmianę pod rygorem nieuwzględnienia wniosku.

Odpowiedzialność komplementariusza

Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Uzyskanie przez niego statusu komandytariusza (którego odpowiedzialność jest ograniczona) definiuje jego odpowiedzialność za zobowiązania, które powstały przed zmianą statusu. Na przykład:

Wspólnik K ma status komplementariusza. W sierpniu Spółka zawarła umowę, na mocy której zobowiązała się do zapłaty 100.000 zł. Kwota nie została zapłacona w terminie, wierzyciel kieruje sprawę do postępowania egzekucyjnego. W grudniu K zmienia status w spółce na komandytariusza, a jego odpowiedzialność (suma komandytowa) jest ograniczona do kwoty 20.000 zł. Postępowanie egzekucyjne okazuje się nieskuteczne. K może być pociągnięty do odpowiedzialności na kwotę 100.000 zł, gdyż zobowiązanie to powstało, gdy był jeszcze komplementariuszem.

Odpowiedzialność nowego komplementariusza

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych nowy komplementariusz, który przystępuje do spółki odpowiada solidarnie ze spółką. Z tego względu dołączenie nowego komplementariusza – czy to jako zupełnie nowego wspólnika czy poprzez zmianę statusu obecnego – jest z punktu widzenia spółki i wierzycieli bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Niemniej jednak komplementariusz przystępujący do spółki musi mieć świadomość tej rozszerzonej odpowiedzialności zanim zdecyduje się na przystąpienie.

Co z nazwą spółki komandytowej po przystąpieniu nowego komplementariusza?

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz oznaczenie formy prawnej.

Budowa firmy spółki komandytowej składa się z trzech elementów:

  1. nazwisko lub nazwa komplementariusza
  2. dodatek obligatoryjny – forma spółki – „spółka komandytowa”
  3. dodatek fakultatywny – dodatkowe oznaczenie

Zmiana firmy sp.k. będzie każdorazowo zależała od tego w jaki sposób skonstruowaliśmy nazwę naszej spółki na początku bądź jak chcemy ją zmienić (dlatego sugerujemy wesprzeć się pomocą specjalisty w tej sprawie, by ułatwić spółce funkcjonowanie w obrocie gospodarczym).

Przykład 1.

Komplementariuszem jest spółka pod firmą „KRS dla Firm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Brzmienie firmy spółki komandytowej brzmi następująco: „KRS dla Firm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”.

Jan Kowalski chce przystąpić do spółki w roli komplementariusza, a spółka z o.o. nie chce już ponosić tak dużej odpowiedzialności finansowej. „KRS dla Firm sp. z o.o.” przyjmuje status komandytariusza, więc musimy zmienić firmę spółki na: „Kowalski spółka komandytowa”.

Przykład 2. – z dodatkiem fakultatywnym

Załóżmy, że komplementariuszem jest „KRS dla Firm sp. z o.o.”, natomiast Spółce nadaliśmy bardziej zindywidualizowaną firmę i rozszerzyliśmy ją o nazwę „Prawo Korporacyjne”. Brzmienie firmy spółki komandytowej będzie w tej sytuacji wygląda następująco: „Prawo Korporacyjne KRS dla Firm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”

Jeśli zdecydowalibyśmy się również na zmianę komplementariusza – jak w poprzednim przykładzie, firma spółki będzie brzmiała następująco: „Prawo Korporacyjne Kowalski spółka komandytowa”

W praktyce zmiana komplementariusza i wpływ tej zmiany na firmę spółki jest sprawą bardzo indywidualną i wymaga zachowania dużej ostrożności głównie ze względu na kwestie odpowiedzialności. Jakiekolwiek pomyłki wynikające z nieprawidłowego przygotowania procesu mogą nas wiele kosztować.

Rodzinne spółki komandytowe

Bardzo ostrożnie trzeba traktować spółki, w skład których wchodzą małżeństwa lub rodzeństwo o identycznych nazwiskach. Jeśli w spółce komplementariuszem jest Jan Kowalski, a komandytariuszem jego brat – Jacek Kowalski, dużo problemów może nastręczyć zarówno reprezentacja w spółce jak i to, kto rzeczywiście jest odpowiedzialny jak komplementariusz.

Z jednej strony będzie to Jan Kowalski, gdyż to wynika z umowy spółki, jednak w niektórych sytuacjach nieumiejętne przeprowadzenie procesu zmiany w strukturze własnościowej w spółce może spowodować, że odpowiedzialność ta rozszerzy się także na jego brata, który wszedł do spółki jedynie pod warunkiem, że nie będzie odpowiadał majątkiem osobistym.

art. 104 §4 KSH: Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.


Zachęcamy do szczególnej ostrożności przy tego rodzaju zmianach w spółkach komandytowych nie tylko ze względu na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy konstruowaniu umowy spółki, ale także ze względu bezpieczeństwa samej spółki pod kątem ewentualnych kontroli podatkowych.


Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

Sprawdź nasze ostatnie artykuły:

One thought on “Zmiana komplementariusza w spółce komandytowej

  1. Pingback: Podwójne standardy CIT dla spółek jawnych od 31 stycznia 2021 r. - KRS dla firm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code

 

Nie pozwól, by cokolwiek zaskoczyło Ciebie i twój biznes,

zapisz sie do naszego newslettera -

Będziemy Cię informować o najważniejszych zmianach w prawie,

ciekawych rozwiązaniach i wpisach na blogu