fbpx

Założenie firmy w Polsce przez obywatela lub obywatelkę Ukrainy

Photo by Jorge Fernández Salas on Unsplash

Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób obywatele i obywatelki z Ukrainy mogą rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce w warunkach trwającej wojny na Ukrainie.

9 marca 2022 r. Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W związku z przyjętą ustawą, aktualnie obywatele Ukrainy mogą zakładać i prowadzić na terenie Polski działalność gospodarczą w następujących formach:

  • spółka komandytowa
  • spółka komandytowo-akcyjna
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółka akcyjna
  • spółka jawna
  • spółka partnerska
  • jednoosobowa działalność gospodarcza.

Trzy ostatnie formy działalności czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna oraz spółka partnerska może być prowadzona przez obywatela lub obywatelkę Ukrainy, o ile uzyska on numer PESEL.

Przyjęta ustawa, co do zasady pozwala podejmować i prowadzić Ukraińcom posiadającym numer PESEL działalność gospodarczą na terenie Polski na takich samych zasadach jak obywatele Unii Europejskiej.

Uzyskanie numeru PESEL na cele działalności gospodarczej

Do tej pory, uzyskanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy zazwyczaj dotyczyło prowadzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Umożliwiało to dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie prowadzonej spółki i składanie corocznych sprawozdań finansowych. Nadanie numeru PESEL wymagało złożenia odpowiedniego wniosku oraz przygotowania uwierzytelnionej kopii paszportu wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

Aktualnie, z uwagi na konflikt zbrojny na Ukrainie, nieco uproszczono proces uzyskania numeru PESEL.

Numer PESEL może zostać nadany obywatelowi Ukrainy, jeśli jego pobyt jest legalny. Ustawa wskazuje, że pobyt obywatela lub obywatelki Ukrainy jest legalny jeśli wjechał on na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski.

Pobyt uznaje się za legalny najwcześniej od dnia 24 lutego 2022 najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2023 r., o ile nie podlega wyłączeniu ustawowemu na podstawie ustawy (dot. osób posiadających zezwolenia na pobyt, status uchodźcy itd).

Do uzyskania numeru PESEL przez obywatela Ukrainy wymagane jest złożenie wniosku w dowolnym organie gminy wraz z odpowiednimi danymi, fotografią, odciskami palców. Dane przedstawione we wniosku takie jak m.in. imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, obywatelstwo, miejsce urodzenia itp. należy przedstawić w języku polskim poprzez zastosowanie transliteracji określonej w odpowiednich przepisach. Wzór wniosku i oświadczeń zostanie udostępniony przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji, przy czym oba te wzory mogą być sporządzone również w językach innych niż polski (np. angielski, ukraiński).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code

 

Nie pozwól, by cokolwiek zaskoczyło Ciebie i twój biznes,

zapisz sie do naszego newslettera -

Będziemy Cię informować o najważniejszych zmianach w prawie,

ciekawych rozwiązaniach i wpisach na blogu