fbpx

Obowiązkowa składka zdrowotna dla członków zarządu i prokurentów

Photo by Bram Naus on Unsplash

Nowy Ład wprowadzi dodatkowe obciążenie dla osób pełniących funkcje w zarządach spółek i prokurentów.

1 października 2021 r. Sejm uchwalił Nowy Ład, który m.in. zmienia ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ten sposób, że tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego będzie również otrzymywanie wynagrodzenia z tytułu powołania. Przypomnijmy, że na podstawie powołania są najczęściej wynagradzani członkowie zarządu spółek i prokurenci.

Popularność wynagradzania członków zarządu i prokurentów na podstawie powołania jest związana z charakterem wykonywanych zobowiązań. Warto zauważyć, że powołanie i kontrakt menadżerski najlepiej wpisują się w strukturę wynagradzania takich osób. W przeciwieństwie do umowy o pracę, gdzie problematyczne byłoby określenie stosunku podporządkowania i zwierzchnictwa pracodawcy nad pracownikiem, te dwie wcześniej wspomniane formy wydają się najbardziej efektywnym rozwiązaniem.

Ustawodawca uznał, że przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków członków zarządu powinny być objęte 9% składki zdrowotnej.

Co do zasady składka obejmie wszystkie osoby wchodzące w skład zarządu i prokurentów pobierających wynagrodzenie na podstawie powołania, o ile członek zarządu lub prokurent podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że składką zostaną objęte w pewnej części także te osoby, które zasiadają w spółkach zagranicznych.

Płatnikiem składek będzie spółka. W związku z tym, że od 1 stycznia 2022 roku składka zdrowotna nie będzie mogła zostać odliczona od podatku dochodowego, wedle szacunków w wielu przypadkach zmiana ta zwiększy obciążenia z 32 do 41% lub z 20 do 29%.

Na koniec warto podkreślić, że osoby, które będą chciały wykazać, że nie podlegają polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych będą zobowiązane wykazać taką okoliczność na podstawie określonych dokumentów przed odpowiednimi organami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code

 

Nie pozwól, by cokolwiek zaskoczyło Ciebie i twój biznes,

zapisz sie do naszego newslettera -

Będziemy Cię informować o najważniejszych zmianach w prawie,

ciekawych rozwiązaniach i wpisach na blogu