Polityka Prywatności

 

Naszym celem jest budowanie silnych i trwałych relacji z naszymi Klientami. Wiemy, że komfort współpracy opiera się przede wszystkim na zaufaniu, dlatego poniżej prezentujemy Tobie najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plików cookies za pomocą serwisu skierowanego do przedsiębiorców – KRS dla Firm.

 

Nasze podstawowe zasady:

 • Szanujemy Twoją prywatność i dokonane wybory,
 • Priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo w zakresie prywatności,
 • Nie przesyłamy Tobie informacji, których nie zamawiałeś, chyba, że zdecydowałeś się dobrowolnie, by otrzymywać od nas takie informacje (Newsletter)
 • Nie przekazujemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim, nie sprzedajemy Twoich danych innym podmiotom,
 • Przechowywujemy Twoje dane w bezpieczny sposób i współpracujemy jedynie z zaufanymi partnerami,
 • Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane w inny sposób niż ten, o którym wiesz.

Informacje zostały przygotowane w oparciu o RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 Kwietnia 2016 R. (Dz.Urz.Ue.L Nr 119).

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Patrycja Sobczak Doradztwo Prawne z siedzibą w Markach przy ul. Legionowej 29, NIP: 125-140-65-524, REGON: 147022832 („Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: administrator@krsdlafirm.pl.

 

Dane Osobowe

 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody przez Klienta i w tych przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do ich przetwarzania na podstawie tych przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

Serwis internetowy pozyskuje informacji o Klientach (użytkownikach i ich zachowaniach) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje i przekazane w ramach wykonywanej umowy oraz poprzez gromadzenie plików „cookies”.  Informacje te są podawane dobrowolnie przez Klientów i za ich zgodą.

 

W przypadku braku podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy za pomocą Serwisu internetowego. Administrator ma obowiązek przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem, jednak w przypadku braku podania  takich danych osobowych Administrator nie ma możliwości wykonać nałożonych obowiązków.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Dane są wykorzystywane przede wszystkim do tych czynności, które mają podstawę prawną i w zależności od przypadku:

 • umowy o świadczenie usług lub podjęcia działań na rzecz zainteresowanej osoby przed zawarciem takiej umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 • obowiązek prawny, zwłaszcza w zakresie rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 • nasz prawnie uzasadniony interes, który może polegać na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z działalności Serwisu internetowego i świadczonymi Usługami – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • nasz prawnie uzasadniony interes związany z profilowaniem odwiedzających nasz Serwis użytkowników w celach marketingowych – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na zbieraniu opinii Klientów Serwisu o rozwiązaniach prezentowanych w Serwisie celem ulepszania jego funkcjonalności, zbieraniu danych w celach statystycznych i analitycznych.

 

 

Stosujemy mechanizmy ochronne wobec Twoich danych osobowych, tak byś czuł się bezpiecznie korzystając z naszego Serwisu internetowego dlatego m.in. zabezpieczyliśmy transmisję danych za pomocą certyfikatu SSL.

 

Aby sukcesywnie ulepszać dla Ciebie działanie Serwisu internetowego korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin w Serwisie internetowym takie jak – odwiedzone przez Ciebie podstrony, które wyświetliłeś, czas jaki spędziłeś na danej stronie, jak odbywał się Twój ruch na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki Cookies firmy Cookies LLC (usługa Google Analytics). Pozwala to na zebranie danych demograficznych i danych o zainteresowaniach naszych Klientów. Możesz wyłączyć możliwość analizowania takich danych wyłączając w przeglądarce odpowiednie ustawienia plików cookies.

 

Korzystamy również z narzędzia Google AdWords, by prowadzić skuteczną kampanię remarketingową – wykorzystujemy w tym celu pliki cookies Google LLC (dotyczące usługi Google AdWords) – możesz wyłączyć możliwość analizowania takich danych wyłączając w przeglądarce odpowiednie ustawienia plików cookies.

 

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager w celu kontrolowania prowadzonych przez nas kampanii reklamowych i analizy w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu  internetowego – wykorzystujemy w tym celu pliki cookies Google LLC (usługa Google Tag Manager) – możesz wyłączyć możliwość analizowania takich danych wyłączając w przeglądarce odpowiednie ustawienia plików cookies.

 

Wykorzystujemy również narzędzia marketingowe takie jak Facebook Pixel, byśmy mogli kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook – wykorzystujemy w tym celu pliki cookies firmy Facebook – możesz wyłączyć możliwość analizowania takich danych wyłączając w przeglądarce odpowiednie ustawienia plików cookies.

 

Twoje prawa związane z RODO

 

Podanie danych osobowych w Serwisie internetowym jest dobrowolne, jednak zazwyczaj konieczne byśmy mogli wykonać dla Ciebie zamówione Usługi. Niezależnie od Usług możesz jednak zdecydować, czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie innych informacji za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego takich jak np. Newsletter.

 

Chcemy byś wiedział, że zawsze masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

Każdorazowo jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw możesz się skontaktować z Administratorem.

 

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

Odbiorcy danych

 

Prowadzenie przez nas Serwisu internetowego wymaga korzystania przez nas z usług innych firm, które wspomagają naszą działalność. Twoje dane nadal mogą być przekazywane jedynie w takich celach jak zostało to określone w niniejszej Polityce.

 

W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane wyłącznie:

 • firmom hostingowym, dzięki którym mamy miejsce na serwerze,
 • dostawcom narzędzi marketingowych lub analitycznych,
 • osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • dostawcom usług internetowych (Google),
 • dostawcy oprogramowani, które zbierają opinie użytkowników,
 • dostawcom oprogramowania służącego do obsługi klientów i potencjalnych klientów w zakresie oferowanych Usług,
 • dostawcy platformy płatniczej za pomocą której możesz dokonać zapłaty za nasze usługi (przelewy24 – Paypro),
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę księgową i rachunkową.

 

Zastrzegamy, że w przypadku dostawców usług internetowych i służących do obsługi klientów może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych także przez podmioty posiadające siedziby lub serwery poza Unią Europejską, jednakże poziom ochrony jest zapewniony przez uczestnictwo takich podmiotów w tzw. Tarczy Prywatności UE-USA, która została ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej wraz z katalogiem zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 

Twoje dane przetwarzamy jedynie w takim okresie, w jakim mamy ku temu podstawę prawną, więc do momentu, w którym:

 • ustanie nałożony na nas obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z naszą wzajemną współpracą przez każdą ze stron,
 • zażądasz wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora albo dane były przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,