Category Archives: Odpowiedzialność zbiorowa

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zaostrzy odpowiedzialność spółek

11 stycznia 2019 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Jak zwiększy się odpowiedzialność spółek, jakie kary przewiduje ustawa i kto pod nią podlega?  Kogo dotyczy ustawa? Regulacja jest skierowana do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej czyli m.in.: spółki osobowe (np. jawna, komandytowa), spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, […]

„Prokuratorzy przejmą firmy”

Prawdopodobnie tego rodzaju nagłówki widziałeś już w mediach. O co dokładnie chodzi?  Projektowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przewiduje możliwość zastosowania tzw. „zarządu przymusowego”. Instytucja ta już funkcjonuje w kodeksie postępowania karnego. Zarząd można orzec w przypadku, gdy prokurator dojdzie do przekonania, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez […]