fbpx

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy

Photo by A L L E F . V I N I C I U S Δ on Unsplash

Czasami wspólnicy chcą wypłacić zysk przed dniem dywidendy, czyli przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Czy jest to możliwe i co się zmienia od 1 marca 2019 r?

Wyobraźmy sobie sytuację, że wspólnicy 20 czerwca 2019 roku chcą wypłacić część przewidywanego zysku z 2019 roku. Co do zasady powinno to nastąpić najszybciej w 2020 roku, czyli po zakończeniu roku obrotowego (2019) i po zatwierdzeniu tego sprawozdania. Niekiedy jednak wspólnicy chcą dokonać szybszej wypłaty z uwagi na dobre zyski spółki w trwającym roku obrotowym.

Wypłata zaliczki może nastąpić jedynie wtedy, gdy spółka spełnia wszystkie warunki przewidziane w przepisach, wspólnicy w sposób wyraźny wykażą, że chcą ją wypłacić, a zarząd podejmie odpowiednie decyzje.

Jednym z warunków wypłaty jest posiadanie przez Spółkę wystarczających środków. Oznacza to, że na przykładowy dzień 20 czerwca 2019 roku Spółka musi móc wykazać się osiągniętym zyskiem – np. 800 tys. złotych. Ponadto niezbędne jest, by nastąpiło zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (czyli za 2018) a Spółka w tym sprawozdaniu wykazała zysk.

Przykład:

10 czerwca 2019 r. odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2018 rok,

20 czerwca 2019 r. zgromadzenie podejmuje decyzję o wypłacie zaliczki za trwający rok obrotowy 2019,

21 czerwca 2019 r. zarząd podejmuje decyzję czy wszystkie warunki do wypłaty są spełnione i określa w jakiej wysokości może nastąpić wypłata,

22 czerwca 2019 r. następuje wypłata zaliczki z zysku z trwającego roku obrotowego 2019

Wypłacona zaliczka a brak dywidendy

Wypłata zaliczki, gdy bieżący rok obrotowy jeszcze się nie zakończył niesie ryzyko „przeszacowania” możliwości finansowych spółki. Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy po zakończeniu roku obrotowego, mimo obiecujących dochodów spółki na początku, Spółka ostatecznie osiągnie stratę albo zysk będzie niższy niż przewidywany. Innym problemem jest to, gdy ZZW jednak nie przeznaczy osiągniętego zysku na wypłatę dywidendy.

Ocena konsekwencji wcześniejszej wypłaty zaliczki do tej pory jest dość problematyczna. Doktryna wskazuje, że nie można traktować tej wypłaty ani jako świadczenia nienależnego, ani tym bardziej jako wypłatę bezprawną. Nie podziela się również zdania, że wypłacona zaliczka powinna być zaliczona na poczet przyszłych zysków.

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy od 1 marca 2019 r.

Dylematy, jak należy postąpić z wypłaconą zaliczką na poczet przewidywanej dywidendy w części rozwiązuje nowelizacja przepisów. Wskazuje ona, że jeśli spółka osiągnęła stratę lub zysk, ale w wysokości mniejszej niż suma wypłaconych zaliczek, wówczas wspólnicy:

  • zwracają zaliczki w całości – jeśli spółka osiągnęła stratę
  • zwracają zaliczki w części w jakiej przekroczyła ona zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy.

Zmianę tę należy ocenić jako pozytywną, jednak nadal niejasna pozostaje kwestia jak należy postąpić z wypłaconą zaliczką jeśli spółka faktycznie wypracowała zysk, ale wspólnicy nie podjęli decyzji o przeznaczeniu go na wypłatę dywidendy lub jeśli zysk przeznaczony na wypłatę w ramach dywidendy jest niższy od sumy wypłaconych zaliczek.

Wspólnicy mogą przecież zdecydować, że tylko część osiągniętego zysku zostaje przekazana na dywidendę, a pozostała część będzie przekazana np. na kapitał zapasowy. Te sytuacje nadal będą wymagały wypracowania szczególnych rozwiązań w praktyce.

Interesuje Cię ten temat? Sprawdź też artykuł dotyczący zmian od 1 marca 2019 w zakresie wypłaty dywidendy.

Jak możemy Ci pomóc?

Zweryfikujemy, czy w Twoja umowa spółki przewiduje wypłatę zaliczek na poczet dywidendy.

Jeśli chcesz mieć możliwość wypłaty, ale aktualnie umowa spółki nie przewiduje takiej możliwości – przygotujemy dla Ciebie odpowiednie zmiany w umowie od projektu do rejestracji zmian w KRS.

Jeśli chcesz dokonać wypłaty zaliczek na poczet dywidendy – sprawdzimy, czy Twoja Spółka spełnia wszystkie warunki i przygotujemy odpowiednie dokumenty.

Skontaktuj się z nami za pomocą e-maila lub telefonicznie.


Inne wpisy w temacie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code

 

Nie pozwól, by cokolwiek zaskoczyło Ciebie i twój biznes,

zapisz sie do naszego newslettera -

Będziemy Cię informować o najważniejszych zmianach w prawie,

ciekawych rozwiązaniach i wpisach na blogu