fbpx

Zgromadzenie Wspólników i jedyny wspólnik spółki

Czerwiec to zazwyczaj najgorętszy miesiąc jeśli chodzi o zwoływanie zgromadzeń wspólników. W tym roku (2020) termin sporządzania i składania sprawozdań wraz z uchwałami do KRS został wydłużony z uwagi na koronawirusa, ale część spółek i tak zwołuje zgromadzenia w zwyczajowym terminie.

W ostatnim czasie mieliśmy okazję przyjrzeć wielu spółkom, które poprosiły nas o zweryfikowanie protokołów zwyczajnych zgromadzeń wspólników. Wnioski? Prawie nikt nie miał poprawnie przygotowanych protokołów.

Dlaczego? O tym pokrótce poniżej!

Jedyny wspólnik spółki a tajność głosowania

Zacznijmy od początku. Niektóre uchwały lub czynności, które są podejmowane na zgromadzeniu wymagają TAJNOŚCI GŁOSOWANIA.

Zgodnie z przepisami zaliczymy do nich uchwały w sprawach osobowych, o ile oczywiście umowa spółki nie zaostrzyła wymagań co do pozostałych kwestii. Pod pojęciem spraw osobowych mieści się zarówno powołanie przewodniczącego zgromadzenia jak i głosowanie nad udzieleniem absolutorium członków zarządu lub likwidatorów spółki.

Wyobraźcie sobie jednak, że w spółce mamy jedynego wspólnika. Oznacza to, że w posiedzeniu tytułowanym „zgromadzeniem wspólników” bierze udział tylko JEDEN WSPÓLNIK. Jak w takiej sytuacji zorganizować tajne głosowanie?

Odpowiedź jest oczywista, jednak samo wykonanie nastręcza trudności. Niektórzy z Was w protokole po prostu nie umieszczają żadnej wzmianki o tym w jaki sposób głosowanie nastąpiło, inni zaś z uporem wskazują, że „głosowanie zostało przeprowadzone w sposób tajny”. Zarówno pierwsza jak i druga opcja nie oddaje rzeczywistego stanu.

Prawidłowość zwołania zgromadzenia i możliwość podjęcia uchwał

Kolejną – niezwykle często stosowaną praktyką jest kalkowanie zapisów z protokołu spółek o rozbudowanej strukturze udziałowej. Dlatego protokoły często zawierają wszelkie zastrzeżenia co stwierdzenia prawidłowości zwołania i odbycia zgromadzenia, przyjęcia porządku obrad, głosowania nad uchwałami, tajności itd.

Wszystkie te zapisy mają sens tylko wtedy, gdy wspólników jest przynajmniej dwóch. W pozostałych przypadkach wystarczy wyraźne wskazanie na okoliczności z jednoczesnym powołaniem się na przepis umożliwiający odstąpienie od potwierdzania w/w czynności jako bezprzedmiotowych.

Pamiętajcie, że sam fakt istnienia przepisów zobowiązujących do przeprowadzenia zgromadzenia wspólników wedle pewnych sformalizowanych zasad nie obliguje do stosowania ich zupełnie abstrakcyjnie. Czasami tego rodzaju uchybienie może prowadzić do wezwania przez Sąd do wyjaśnień w tej sprawie.

Jeśli potrzebujesz prawidłowego i zgodnego z przepisami projektu zgromadzenia dostosowanego do własnej struktury spółki – skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie wzór, który będziesz mógł z powodzeniem wykorzystywać w kolejnych latach.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin
1.500,00  (+VAT)

Upływ kadencji Zarządu lub Rady Nadzorczej to konieczność powołania tych organów na nowo. Podobnie rezygnacja, powołanie czy odwołanie członków organów wymaga zachowania procedury i wpisu do KRS.

680,00  (+VAT)

Każda spółka do 30 czerwca każdego roku musi zwołać ZZW. Czy wiesz, że pominięcie istotnych uchwał, ściśle związanych z sytuacją spółki, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną zarządu? Pozostaw to nam i zarządzaj bez ryzyka.

89,00  (+VAT)

Upewnij się, że żadne nieoczekiwane problemy Cię nie zaskoczą i zamów indywidualny raport z analizy umowy Twojej spółki. Poznaj mocne i słabe strony umowy. Przeanalizuj ryzyko i konsekwencje i sam podejmij decyzję, czy jesteś na nie gotowy.

Czy spółka w likwidacji składa sprawozdanie finansowe?

Ostatnio dostaliśmy takie pytanie na Facebooku: „Nasza spółka jest w likwidacji od marca ubiegłego roku. Od tego czasu w spółce nie dzieje się praktycznie nic. Czy musimy składać sprawozdanie za ubiegły rok? Jeśli tak, to kto ma podpisać się pod sprawozdaniem, zarząd czy likwidator?”

Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Niezależnie od tego, że spółka jest w likwidacji, podmiot nadal istnieje, więc obowiązki pozostają wciąż takie same. Zmienia się tylko sposób powołania i uchwały.

Zwołanie Zgromadzenia Wspólników przez Spółkę w likwidacji

Pamiętajmy o tym, że aktualnie spółkę reprezentuje likwidator, nie zarząd. Jest to o tyle istotne, że samo zwołanie zgromadzenia wspólników likwidowanej spółki powinno być dokonane przez likwidatora lub likwidatorów. To na nim spoczywa obowiązek zwołania i zawiadomienia wspólników o terminie zgromadzenia.

Uchwały na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Tak jak każdego roku niezbędnymi uchwałami na zgromadzeniu są te, które zatwierdzają sprawozdanie finansowe, rozporządzają zyskiem lub stratą i udzielają absolutorium.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji absolutoria powinny być udzielone nie tylko poszczególnym osobom wchodzącym w skład zarządu, ale także likwidatorowi lub likwidatorom. Niestety jest to dość często pomijana kwestia skutkująca podjęciem nieprawidłowych lub niepełnych uchwał.

Kto składa sprawozdanie spółki w likwidacji do KRS?

Jedynym uprawnionym podmiotem jest likwidator, chyba, że decydujemy się na złożenie dokumentów przez profesjonalnego pełnomocnika.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu prawidłowego protokołu na zgromadzenie wspólników – zwróć się do nas. Skonstruujemy dla Ciebie projekt protokołu zgodny z przepisami i indywidualną strukturą spółki.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin
1.500,00  (+VAT)

Upływ kadencji Zarządu lub Rady Nadzorczej to konieczność powołania tych organów na nowo. Podobnie rezygnacja, powołanie czy odwołanie członków organów wymaga zachowania procedury i wpisu do KRS.

680,00  (+VAT)

Każda spółka do 30 czerwca każdego roku musi zwołać ZZW. Czy wiesz, że pominięcie istotnych uchwał, ściśle związanych z sytuacją spółki, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną zarządu? Pozostaw to nam i zarządzaj bez ryzyka.

89,00  (+VAT)

Upewnij się, że żadne nieoczekiwane problemy Cię nie zaskoczą i zamów indywidualny raport z analizy umowy Twojej spółki. Poznaj mocne i słabe strony umowy. Przeanalizuj ryzyko i konsekwencje i sam podejmij decyzję, czy jesteś na nie gotowy.

Małe spółki z o.o. bez podatku. Polska bliska wprowadzenia „estońskiego CITu” już od stycznia 2021

Photo by Adeolu Eletu on Unsplash

Mikro i małe przedsiębiorstwa zostaną zwolnione z opodatkowania, jeśli zysk będzie przeznaczony na inwestycje.

Kilka dni temu rząd przyjął Krajowy Program Reform |Europa 2020 Program zakłada wprowadzenie rozwiązań w związku z COVID-19 dotyczących m.in. bezpieczeństwa pracowników, wsparcia przedsiębiorstw, ochrony zdrowia czy wzmocnienia systemu finansowego. Jednak na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące opodatkowania małych i mikro przedsiębiorstw.

Podwyższenie limitu przychodów umożliwiających korzystanie z 9% stawki podatku CIT (MF)

Mali podatnicy i podatnicy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą, których przychody osiągnięte w danym roku nie przekraczają 2 mln euro zyskają możliwość skorzystania z 9% stawki podatku CIT. Aktualnie pułap przychodów wynosi 1,2 mln euro.

Wedle planów w II kwartale 2020 r projekt w tym zakresie ma być przyjęty przez Radę Ministrów, natomiast prace legislacyjne w Sejmie i Senacie zaplanowane są na III kwartał 2020 r.

Planowane wejście w życie zmiany to już 1 stycznia 2021 r.


Zobacz inne wpisy:


Bez podatku CIT, jeśli przedsiębiorca inwestuje zyski

Drugą istotną zmianą jest planowane wyłączenie od opodatkowania zysków spółki, jeśli zostaną one przeznaczone na inwestycje. Nowa forma opodatkowania ma dotyczyć mikro i małych Spółek.

Warto wspomnieć, że co roku, zazwyczaj do 30 czerwca każdego roku, Spółka ma obowiązek zwołać zgromadzenie wspólników i podjąć decyzję co do rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez Spółkę (jeśli występuje zysk). Zgromadzenie Wspólników decyduje o tym, czy zysk przeznaczyć na wypłatę dywidendy, przekazać na kapitał np. zapasowy, czy na pokrycie straty z lat ubiegłych. Aktualnie zysk przekazywany na dalsze inwestycje jest opodatkowany stawką 19% podatku CIT. Po zmianie Spółka uniknie podatku i będzie mogła wykorzystać całą kwotę zysku na rozwój działalności.

Wedle planów w III kwartale 2020 r projekt w tym zakresie ma być przyjęty przez Radę Ministrów, natomiast prace legislacyjne w Sejmie i Senacie zaplanowane są na III i IV kwartał 2020 r.

Planowane wejście w życie zmiany to już 1 stycznia 2021 r.

Powyższe rozwiązanie jest już stosowane m.in. w Estonii. Spółki estońskie do tej pory cieszyły się dużym zainteresowaniem również polskich przedsiębiorców z uwagi na korzystne opodatkowanie. Około 20 lat temu Estonia postanowiła zmienić całkowicie swój system podatkowy i przeprowadzić testy na żywym organizmie. Jak wskazują publikacje, opracowanie nowych metod zostało zlecone amerykańskim doradcom, a zatrzymanie kapitału w spółkach spowodowało rzeczywisty wzrost inwestycji, kapitału własnego spółki, a także polityki rozwoju firm na lata przyszłe. Oczywiście „nowy” system podatkowy Estonii nie jest pozbawiony wad, ale w dużym stopniu zredukował konieczność sięgania przez firmy do manipulowania wynikiem finansowym (tu warto zajrzeć do krótkiego opracowania PIE) i zmniejszył ilość oszustw podatkowych.

Na koniec – w ramach ciekawostki – ustabilizowanie się systemu podatkowego po zmianie zajęło estońskim finansom publicznym około 3 lat. To w tym czasie ubytki budżetowe wróciły mniej więcej do podobnego poziomu w stosunku do czasu przed zmianą.

Wiele spółek w pierwszych latach rezygnuje z wypłat dywidend inwestując osiagnięte zyski w dalszy rozwój firmy. Przeważająca liczba nowych spółek, szczególnie technologicznych pyta o możliwości takich zapisów w umowach vestingu. Na ile nowe rozwiązanie będzie odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku? Pozostaje nam czekać do 1 stycznia.


Wybierz usługę i zadzwoń o rabat na maj – + 48 500 550 313

1.500,00  (+VAT)

Upływ kadencji Zarządu lub Rady Nadzorczej to konieczność powołania tych organów na nowo. Podobnie rezygnacja, powołanie czy odwołanie członków organów wymaga zachowania procedury i wpisu do KRS.

680,00  (+VAT)

Każda spółka do 30 czerwca każdego roku musi zwołać ZZW. Czy wiesz, że pominięcie istotnych uchwał, ściśle związanych z sytuacją spółki, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną zarządu? Pozostaw to nam i zarządzaj bez ryzyka.

89,00  (+VAT)

Upewnij się, że żadne nieoczekiwane problemy Cię nie zaskoczą i zamów indywidualny raport z analizy umowy Twojej spółki. Poznaj mocne i słabe strony umowy. Przeanalizuj ryzyko i konsekwencje i sam podejmij decyzję, czy jesteś na nie gotowy.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

Jak zwolnić pracowników przed zamknięciem firmy?

Photo by Anastasiia Chepinska on Unsplash

Niektóre firmy, mimo wprowadzonych regulacji zawartych w tzw. „Tarczy kryzysowej” nie są w stanie realizować ekonomicznego celu działalności. W tym artykule przedstawimy część rozwiązań z zakresu zakończenia umów o pracę z pracownikami. Przepisy dotyczą tych pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników i nie podlegają przepisom o zwolnieniach grupowych.

I. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę (czy to na czas określony czy nieokreślony) zależy od okresu zatrudnienia. W związku z tym okres wypowiedzenia zgodnie z art. 36 kodeksu pracy, wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 3 lata

Jeśli wypowiedzenie umowy o pracę następuje w wyniku likwidacji lub ogłoszenia upadłości, wówczas można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę do maksymalnie 1 miesiąca. Nie chroni to jednak przed obowiązkiem wypłaty odszkodowania pracownikowi w pozostałej wysokości (czyli np. w przypadku pracownika zatrudnionego przez 4 lata – pozostaje 1 miesiąc okresu wypowiedzenia, natomiast za pozostałe 2 miesiąca należy się pracownikowi wypłata).

II. Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż  2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Natomiast, jeśli rozwiązanie umowy o pracę następuje zgodnie z art. 30 §1 ust. 1 – na mocy porozumienia stron, wówczas sposób rozwiązania umowy o pracę uzgadnia pracodawca z pracownikiem. Jeśli firmy nie dotyczy regulacja dotycząca zwolnień grupowych, zwalniany pracownik nie musi otrzymać odprawy. W związku z tym – o ile pracownik zgodzi się na warunki – można przeprowadzić zwolnienie na preferencyjnych warunkach – bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez odprawy. 

III. Aneks do umowy o pracę

Jeśli pracownik wyrazi zgodę można sięgnąć po bardzo miękkie rozwiązanie i na czas problemów ekonomicznych firmy zaproponować czasową zmianę warunków pracy. Aneks musi zostać podpisany przez obie strony i warto wskazać przewidywany czas trwania innych warunków. Aneks ma tę przewagę, że jest rozwiązaniem koncyliacyjnym i można za jego pomocą zmienić te elementy umowy, które są indywidualnie negocjowane z pracownikiem.

IV. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Warunkiem skuteczności wypowiedzenia warunków pracy i płacy jest przedstawienie nowych warunków pracy na piśmie. Do tego wypowiedzenia stosuje się przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę, w związku z tym zmiana warunków następuje dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. 

Pracownik musi być odpowiednio poinformowany o terminie, w jakim powinien udzielić odpowiedzi na nowe warunki pracy lub płacy, przy czym co do zasady termin ten obowiązuje do połowy okresu wypowiedzenia. 

Przykładowo – okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące, więc odpowiedź powinna być udzielona maksymalnie w ciągu 6 tygodni. 

Jeśli pracownik nie oświadczy swojej decyzji uznaje się, że zgadza się na nowe warunki. Jeśli natomiast pracownik nie wyrazi zgody na zmianę warunków pracy lub płacy wówczas umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia.

Podsumowanie w zakresie zwolnień

Zastosowanie któregokolwiek z powyższych rozwiązań wymaga dość szczegółowej analizy struktury wewnętrznej w firmie. Należy pamiętać o tym, że np. regulaminy pracy obowiązujące u pracodawcy czy fakt istnienia związków zawodowych wprowadzają dodatkowe ograniczenia wymagające indywidualnego podejścia do każdej sprawy. Dlatego w każdej sytuacji planowania zwolnień pracowników sugerujemy kontakt z prawnikiem, by cały proces zakończył się bezproblemowo dla pracodawcy.

Proces zwolnień może być wstępem do zawieszenia działalności. Przypominamy, że zawieszenie działalności jest możliwe najkrócej na 30 dni, jednak by tego dokonać spółka nie może zatrudniać żadnych pracowników na moment złożenia wniosku do KRS. Jeśli bierzesz pod uwagę zawieszenie działalności sprawdź, czy pewne rozwiązania z „Tarczy kryzysowej” nie pozwolą Ci w jakiejś części przetrwać trudnego okresu. Poniżej prezentujemy krótki opis kilku programów pomocowych.

Tarcza kryzysowa – zobacz, czy nie możesz skorzystać

Zwolnienie z ZUS

Zwolnienie z 50% nieopłaconych składek ZUS (przy zatrudnianych osobach od 10 do 49 – poniżej tych liczb 100% zwolnienia)

 • wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.
 • do 30 czerwca 2020 r. należy również złożyć dokumenty rozliczeniowe, jeśli spółka nie korzysta ze zwolnienia

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 3 rodzaje zapomogi (wyłączające się wzajemnie):

Przestój ekonomiczny – dofinansowanie maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli maksymalnie 1300 zł na jednego pracownika):

 • pracownicy w ogóle nie wykonują pracy
 • powód: zakaz, brak zamówień, brak materiału,
 • bez zwolnień pracowników ale z obniżeniem wymiaru
 • spadek obrotów o min 15% (dwa miesiące porównywane w roku 2019 i 2020) lub min 25 %  (kolejne miesiące 2020 roku np. styczeń – luty)

Obniżenie czasu pracy – dofinansowanie nie większe niż 50% wynagrodzenia pracownika i nie większe niż 2079,43 zł

 • mniej zleceń i pracy dla pracowników
 • brak zwolnień pracowników
 • obniżenie czasu pracy pracowników
 • maksymalnie o 20 % spadek obrotów o min 15% (dwa miesiące porównywane w roku 2019 i 2020) lub min 25 %  (kolejne miesiące 2020 roku np. styczeń – luty)

Spadek obrotów

 1. Brak wprowadzonego przestoju ekonomicznego lub obniżenia czasu parcy
 2. Brak zwolnień pracowników
 3. spadek obrotów (dwa miesiące porównywane w roku 2019 i 2020):
 • co najmniej 30% – dofinansowanie maksymalne 50% wynagrodzeń pracowników plus składek na ubezpieczenie społeczne nie większe niż 1300 na pracownika (+składki zus),
 • co najmniej 50% – dofinansowanie maksymalne 70% wynagrodzeń pracowników plus składek na ubezpieczenie społeczne nie większe niż 1820 na pracownika (+składki zus),
 • co najmniej 80% – dofinansowanie maksymalne 90% wynagrodzeń pracowników plus składek na ubezpieczenie społeczne nie większe niż 2340 na pracownika (+składki zus),

Pożyczka do 5 tys. złotych

Wniosek o pożyczkę do maksymalnej wysokości można złożyć jeden raz. Pożyczka powinna pokryć koszty bieżącej działalności (wedle interpretacji może być przekazana na czynsz, opłaty stałe – również podatki). Wniosek składa się za pośrednictwem Urzędu Pracy. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności przez 3 miesiące od dnia otrzymania środków. Po upływie tego okresu należy w ciągu 2 tygodni złożyć wniosek o umorzenie pożyczki.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

Jak dokonać zmiany w spółce podczas epidemii?

Photo by S O C I A L . C U T on Unsplash

Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji związanej z epidemią. Sądy znacząco ograniczyły pracę, niektórzy notariusze nie pojawiają się w kancelariach, minimalizujemy ilość kontaktów osobistych. W międzyczasie potrzebujemy dokonać zmian w spółce, założyć nowy podmiot lub zawiesić działalność. Jak?

Od ubiegłego tygodnia (13 marca ’20) większość sądów wyłączyła Biuro Obsługi Interesanta, część sędziów odwołała rozprawy – ograniczając je tylko do tych najpilniejszych, a posiedzenia w wyjątkowo istotnych sprawach nawet odbywają się on-line (!). Co do notariuszy – kilku z którymi współpracuję mówi wprost – na ten tydzień nie przewidujemy żadnych czynności. Brak także nowych rozwiązań systemowych dla obsługi postępowań przed KRS.

W KRS dla Firm od długiego czasu pracujemy w większości zdalnie, więc w tym artykule pokażemy Ci jak – mimo pewnych przeszkód – możemy Ci pomóc na bieżąco w Twojej działalności.

Sprawy, które powinny być wdrażane niezwłocznie to najczęściej:

Jak sobie z tym poradzić?

Jakie zmiany możemy przeprowadzić bez notariusza i wizyty w sądzie?

Wszystkie – jeśli spółka jest w jej najbardziej ograniczonej formie – założona i prowadzona w s24. Przypomnijmy, że ta zasada działa tylko wtedy, gdy nie dokonaliśmy żadnych zmian w formie tradycyjnej.

Spółki, które wszelkie zmiany dokonywały w sądzie w wersji papierowej (tradycyjnej), co do zasady mogą dokonać następujących czynności:

Powyższą listę trzeba traktować z ostrożnością. Do ostatecznego ustalenia sposobu dokonania czynności niezbędne jest zweryfikowanie dokumentów spółki – w szczególności jej umowy w powiązaniu z przepisami. Pamiętajmy, że część zapisów w umowach pozornie brzmi prosto, jednak w powiązaniu z przepisami i orzecznictwem niekiedy ma inne znaczenie, niż to, które na pierwszy rzut oka wydaje się słuszne. Jeśli masz wątpliwości – wyślij nam umowę spółki, sprawdzimy co możemy zrobić.

Powyższe zmiany muszą zostać zgłoszone do sądu rejestrowego, jednak zgłoszenia można dokonać listownie. Na złożenie wniosku o wpis mamy 7 dni.

Sprawy, które załatwisz wyłącznie z notariuszem

Grupa spraw z zakresu prawa spółek z obligatoryjnym udziałem notariusza wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych lub innych regulacji.

Najczęściej będą to:

 • zawiązanie nowej spółki
 • zmiana umowy spółki
 • sprzedaż udziałów
 • przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów
 • zmiana siedziby
 • zmiana PKD
 • podwyższenie kapitału zakładowego (z wyjątkami)
 • wstąpienie nowego wspólnika do spółki
 • podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki (z wyjątkami)
 • obniżenie kapitału zakładowego
 • likwidacja spółki

Jednak tak jak wskazałam powyżej – każdorazowo trzeba weryfikować daną czynność w powiązaniu z sytuacją spółki – istnieją pewne wyjątki, które pozwalają na dokonanie tych czynności bez wizyty w kancelarii notarialnej.

Jak przeprowadzić zmiany w Spółce bez wizyty u notariusza?

Jeśli nie możesz stawić się u notariusza lub jest to w szczególny sposób utrudnione możesz skorzystać z pełnomocnika. W aktualnej sytuacji minimalizujemy spotkania w większym gronie, więc przekazanie pełnomocnikowi prawa do dokonania konkretnej czynności jest pewnym remedium. Stosujemy to dość często w naszej praktyce – zwłaszcza jeśli np. wspólnik na codzień mieszka za granicą, a zgromadzenie wspólników odbywa się w Polsce. Jest to uzasadnione ekonomicznie i czasowo – wymaga jedynie przekazania odpowiednio sformułowanego pełnomocnictwa, by nie było wątpliwości co do wiarygodności i skuteczności zakresu zlecenia.

Często przy pierwszej takiej czynności pada pytanie o to jak rozwiązać ewentualnie granice zaufania do pełnomocnika – nie wszyscy chcą przekazywać pełne uprawnienia do podejmowania decyzji w spółce osobie trzeciej. Oczywiście pełnomocnictwo łączy się nierozerwalnie z zaufaniem i mimo, że najczęściej prawa korporacyjne są przekazywane w całości – możemy to ograniczyć wyłącznie do wcześniej szczegółowo określonej czynności. Skutkiem tego jest wskazanie pełnomocnika do czynności z góry określonej. Przy każdej takiej czynności należy jednak bardzo ostrożnie sformułować treść, by w ogóle pełnomocnictwo było skuteczne – stąd lepiej skorzystać z pełnomocnictwa przygotowanego profesjonalnie.

Czy mogę założyć spółkę przez pełnomocnika?

Co do zasady jest to możliwe, ale ze względu na to, że sama czynność – podpisania aktu założycielskiego spółki – ma formę szczególną, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności także musi być sporządzone przez notariusza.

Tym samym – jeśli przyszły wspólnik jest zza granicy lub część wspólników mieszka w innym mieście, udzielenie takiego pełnomocnictwa jest zasadne. Ostatecznie zmniejszamy ilość osób na akcie, a samo udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy spółki odbywa się w obecności dwóch osób – wspólnika i notariusza.

Jeśli potrzebujesz takiego wsparcia – zwróć się do nas – uzgodnimy najbezpieczniejsze rozwiązanie dopasowane do Twoich możliwości i potrzeb.

Potrzebujesz szybko założyć spółkę i rozpocząć działalność?

Tu z pomocą przychodzi system s24. Dzięki temu szybko założymy Twoją spółkę, a docelową treść uzgodnimy w kolejnym kroku. Dzięki temu rozwiązaniu przyspieszymy Twoje wejście na rynek, a wszelkie zabezpieczenia wprowadzimy w sposób zdalny.

Każdy przypadek jest jednak inny i wymaga bardziej wnikliwej analizy. We wpisie zostały wskazane podstawowe możliwości – ich zastosowanie powinno być dopasowane do każdego przypadku indywidualnie.


W kolejnym tygodniu – wpis o tym, jak dokapitalizować spółkę na czas kryzysu.

Jeśli już macie problem z realizowaniem umów z Waszej strony lub ze strony kontrahentów i chcecie dowiedzieć się o jej skutkach prawnych – skontaktujcie się z nami – zapewnimy Wam wsparcie i przeanalizujemy ryzyko prawne.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

CRBR – Pół miliona spółek wpisanych do KRS ma nowy obowiązek

Photo by Nik MacMillan on Unsplash

Prowadzisz spółkę wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego? Przeczytaj artykuł i dowiedz się do kiedy musisz złożyć formularz i jak dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Od kiedy działa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm. – dalej „ustawa AML”) Centralny Rejestr działa od 13 października 2019 r.

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest to kolejna państwowa ewidencja do której wpis jest obowiązkowy dla większości form prowadzenia działalności wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego pod groźbą kary. System w założeniu ma zwiększyć efektywność przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy. 

W jaki sposób Rejestr Beneficjentów ma zwalczać proceder prania brudnych pieniędzy?

Z czysto teoretycznego punktu widzenia do Rejestru musimy zgłosić osobę lub osoby, które mają największy wpływ na spółkę. Przestępcy gospodarczy zazwyczaj tak budują struktury swoich spółek, by było ich dużo i najlepiej z dala od Polski w tzw. „rajach podatkowych” (albo po prostu prowadzą działalność na tzw. ” słupa”).

Centralny Rejestr zakłada, że wszelkie powiązania kapitałowe lub/i osobowe zostaną zgłoszone do rejestru. W ten prosty sposób od razu będzie można śledzić przepływy pieniężne i ewentualnie podejrzane transakcje na rynku.

Prawdopodobnie na pierwszy rzut oka widzicie, czy to rozwiązanie ma szansę ukrócić proceder. Według mnie Rejestr może przynieść jeden pozytywny efekt – być może banki przestaną wymagać od nas składania swoich oświadczeń w zakresie beneficjenta rzeczywistego.

Kogo dotyczy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Beneficjenta Rzeczywistego muszą obowiązkowo ujawnić:

 • wszystkie spółki jawne
 • wszystkie spółki komandytowe
 • wszystkie spółki komandytowo-akcyjne
 • wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • wszystkie spółki akcyjne (z wyłączeniem publicznych spółek)
 • wszystkie proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r)

W związku z tym, zgodnie z danymi z Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 r. obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów dotyczy około 500 tysięcy spółek w Polsce.

Wydaje mi się, że warto wspomnieć, że obowiązek ujawnienia Beneficjenta Rzeczywistego dotyczy także spółek w likwidacji, w trakcie przekształcenia, spółek zawieszonych oraz nieprowadzących działalności. Ustawodawca chce mieć pełną informację o osobach mających wpływ na działalność spółki, niezależnie od aktywności danego podmiotu.

Jaki jest termin na wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Jeśli właśnie zakładasz spółkę – sprawdzaj codziennie, czy spółka jest wpisana do Rejestru – od tego dnia masz 7 dni na zgłoszenie.

Jeśli Twoja spółka istniała przed 13 października 2019 r. – obowiązek musisz spełnić do lipca 2020 (termin został przełożony w związku z sytuacją epidemiczną w kraju).

Co mi grozi za brak wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Niestety kary są określono dość wysoko, bo do 1 miliona złotych. Trzeba także dopilnować, by zgłoszenie zostało dokonane poprawnie, bo brak poprawnego wpisu także wiąże się z karą. Stąd ustalenie, kto podlega wpisowi do Rejestru jest niezwykle ważne dla Waszej działalności.

Jak wpisać się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Należy wejść w link portalu podatkowego, utworzyć zgłoszenie i postępować wedle instrukcji. Do poprawnego zgłoszenia potrzebujecie podpisów elektronicznych – tak jak przy złożeniu sprawozdania finansowego.

Pamiętajcie, żeby szczegółowo określić rolę dla każdej wpisywanej osoby. Niekiedy do ustalenia pełnej listy beneficjentów rzeczywistych niezbędne będzie sięgnięcie nie tylko do umowy spółki, ale też innych umów i porozumień bądź weryfikacji pełnej struktury właścicielskiej w przypadku podmiotów powiązanych.


Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

Oraz, że Cię nie opuszczę… czyli o tym, dlaczego Twoja była żona będzie Twoim aktualnym wspólnikiem

Photo by Hutomo Abrianto on Unsplash

Nie wiem kto powiedział, że umowy są na czas wojny, nie pokoju, ale obawiam się, że musiał doświadczyć wielu przykrości, by odkryć tę prawdę. Wpis ten będzie nie tylko o żonie, ale i o mężu, jednak ze względu na cywilistyczny wymiar specyficznej więzi potwierdzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego słowo „partner” będzie za mało wymowne. Do rzeczy!

Historia jednej znajomości

Piotr i Joanna przed ślubem pracowali w oddzielnych firmach. Joanna była kierownikiem dużego działu korporacji consultingowej, Piotr pracował na różnych stanowiskach.

Po romantycznych zaręczynach zaczęli planować ślub i po po kilkunastu miesiącach zostali małżeństwem. Nie zastanawiali się nad kwestiami majątkowymi, bo oboje byli na etatach. Sprawy finansowe zazwyczaj udawało się rozwiązać, a terminy „intercyza” albo „rozdzielność majątkowa” kojarzyły im się z rozwodem. 

„Nie można od początku małżeństwa zakładać, że się skończy” – wtórowali rodzice i wujkowie.

Nowe horyzonty

Kilka lat później, Piotr z kolegą z pracy postanowili spróbować swoich sił na rynku i założyli spółkę z o.o. Perspektywa pierwszego polskiego jednorożca była w zasięgu ręki

Ta forma działalności była atrakcyjna, bo zakładali, że jest bezpieczna finansowo, co więcej – łatwa do sprzedaży. 

Firma się rozrastała, nawet dołączyło do nich dwóch wspólników. Po jakimś czasie jeden ze wspólników wycofał się z biznesu. Piotr kupił jego udziały i w tej sposób zyskał 50% wszystkich udziałów w firmie. Spółka powoli stawała się nie firmą, a organizacją z perspektywą na dużego gracza rynku.

Kryzys pojawił się wtedy, gdy Joanna uznała, że woli życie bez Piotra, a ich cele życiowe trochę się rozminęły. Zaczęło się dzielenie majątku.

Początkowo ugodowo, ale im dłużej rozmawiali o szczegółach, tym szybciej zbliżali się do konfliktu. Udało im się przeprowadzić rozwód.

Piotr pozostał z 25% udziałami w dobrze prosperującej spółce i jednocześnie żona zmieniła rolę na … wspólnika. I nie, nie było tu zasługi mitycznego „dobrego prawnika od rozwodów”.

Dlaczego żona otrzymuje udziały Twojej firmy po rozwodzie?

Wróćmy do historii Piotra i Joanny. Ich majątkiem wspólnym było wszystko to, co wypracowali w trakcie małżeństwa. Piotr założył firmę już po wejściu w związek małżeński, ponadto … finansował swój wkład do spółki wspólnymi finansami. Wprawdzie były to zarobione przez niego samego pieniądze, ale ich status był kształtowany przez umowę między małżonkami.

Sąd dążąc do sprawiedliwego podziału majątku musiał rozdzielić także udziały Piotra, gdyż de facto od samego początku w spółce był on i jego żona. To, że w stosunkach między spółką a Piotrem to on występował jako wspólnik, wynikało z faktu wykonywania tzw. praw korporacyjnych. W rzeczywistości udziały były sfinansowane z ich majątku wspólnego i od początku oboje majątkowo byli w spółce.

Zastanawiasz się teraz, czy w Twojej spółce teraz jest również Twoja żona? Jeśli Twoja umowa była podstawowym wzorem umowy i nikt wcześniej nie zadawał Ci pytań o Twoje relacje w małżeństwie, stosunek do wspólników, charakter firmy i co ma się stać z Twoimi udziałami w przypadku Twojej śmierci itd. to prawdopodobnie Twój małżonek jest w spółce razem z Tobą.

Uwagi między wierszami:

Tu gwoli zastrzeżenia. Nie uważam, że podział majątku w taki sposób jak opisany wyżej jest nieprawidłowy. Zakładając firmę jest się dorosłym człowiekiem, który podejmuje decyzje zgodne z jego rozpoznaniem i świadomością.

Co więcej, małżonek, który także miał wkład w budowanie związku i musiał mierzyć się zarówno z przyjemnościami jak i uciążliwościami związanymi z partnerowaniem przedsiębiorcy z pewnością ma uzasadnione roszczenie, by chociaż część wypracowanego majątku do niego wróciła.

Problem, który jednak widzę u swoich Klientów to to, że po pierwsze – nie są oni zupełnie świadomi udziału małżonka w firmie i po drugie – nie każdy nadaje się na wspólnika i nie z każdym podejmowanie najistotniejszych decyzji dotyczących spółki będzie komfortowe (zwłaszcza, gdy wejdą w grę emocje). Dlatego zarówno temat jak i data pojawienia się tego artykułu – mimo lekkiej przekorności – nie jest przypadkowa. Drodzy właściciele firm – dbajcie o swoje interesy ŚWIADOMIE!

Czy da się uniknąć wejścia byłego małżonka do spółki? Oczywiście!

Czy rozdzielność majątkowa to jedyny sposób? Oczywiście, że nie, ale przy planowaniu spółki warto umiejętnie zdiagnozować ryzyko i zasięgnąć porady specjalisty, który zaproponuje bezpieczną dla Ciebie umowę. 

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

Kiedy zlikwidować spółkę z o.o.?

Photo by Jonathan Francisca on Unsplash

Wahasz się, co zrobić z nieprofitową spółką? Przeczytaj jakich błędów uniknąć i jak zaoszczędzić w odpowiednim czasie!

1. Zweryfikuj działalność spółki

Życie każdej spółki zaczyna się od pomysłu i celu działalności. Prawdopodobnie tak samo było z Twoją firmą – na początku działalności stworzyłeś koncepcję, plan rozwoju firmy, cele do osiągnięcia. Część z nich zostało zweryfikowane przez rynek, część dało odmienny efekt niż pierwotnie zakładałeś.

Aby efektywnie wykorzystywać swoje umiejętności i zasoby musisz krytycznie przyglądać się sytuacji rynkowej swojej firmy. Jeśli zarówno wynik finansowy jak i prognozy na najbliższe kilkanaście miesięcy nie wskazują, że zostaniesz nowym, polskim, startupowym unicornem – potraktuj to jako cenne doświadczenie na przyszłość i zacznij rozmawiać z prawnikiem o likwidacji. Co istotne – nie analizuj tego ambicjonalnie, dojrzałość w prowadzeniu działalności objawia się przede wszystkim w umiejętności liczenia. Im szybciej zamkniesz tę działalność, tym prawdopodobnie mniej stracisz.

2. Nie twórz bytów ponad konieczność

Jeśli kiedyś uległeś modzie na zakładanie kilku brandów działalności i tzw. „dywersyfikację” a jednocześnie ciężko znaleźć Ci inne uzasadnienie dlaczego masz 3 spółki – policz ile rocznie kosztuje Cię utrzymanie każdej z nich. Przeanalizuj, czy nie możesz połączyć tych działalności pod jedną spółką.

3. Odwieś zawieszoną Spółkę

Nasze prawo pozwala na uśpienie działalności spółki, która nie zatrudnia pracowników nawet na 24 miesiące. To może być wystarczający czas, by zorientować się, czy mamy powód do wznowienia jej działalności, zmiany przedmiotu działalności lub też… zamknięcia spółki.

4. Uporządkuj martwą spółkę

Zdarzają się także spółki, które zostały założone, ale nigdy nie rozpoczęły działalności. Nowelizacja z ustawy o KRS z 2015 r. umożliwiła wykreślanie martwych spółek z KRS bez postępowania likwidacyjnego. Przed tym jak zorientujesz się, że taki epizod miał miejsce również w Twoim biznesowym życiu i zadzwonisz do prawnika zrób sobie przysługę, a być może zaoszczędzisz na poradzie prawnej.

Znajdź umowę spółki, NIP lub numer KRS (w ostateczności spróbuj ją znaleźć w internecie), następnie wejdź na stronę wyszukiwarki KRS, wpisz dane i zobacz czy Twoja spółka figuruje w rejestrze. Jeśli nie – prawdopodobnie sąd rejestrowy wszczął z urzędu postępowanie o rozwiązaniu spółki wpisanej do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Jeśli nie – lepiej skontaktuj się ze specjalistą, bo z dużym prawdopodobieństwem nie składałeś sprawozdań finansowych i na Twojej spółce/Tobie wiszą grzywny.

Kiedy następuje likwidacja spółki z o.o.?

Procedura likwidacji spółki z o.o. rozpoczyna się od podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki. Następnie spółka zgłasza otwarcie likwidacji do sądu rejestrowego, wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności i upłynnia majątek jednocześnie zamykając bieżące interesy spółki. Ostateczna likwidacja spółki następuje jednak po zakończeniu wszystkich czynności likwidacyjnych, czyli wypełnieniu wszystkich zobowiązań, odpowiednim zabezpieczeniu wierzycieli, sporządzeniu sprawozdań i zamknięciu likwidacji.

Jak długo trwa likwidacja spółki?

Czas likwidacji spółki zależy od wielu czynników – szybkości postępowania sądu rejestrowego, sprawności likwidatorów w kończeniu bieżących interesów spółki, reakcji wierzycieli, motywacji wspólników. Proces nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące, gdyż właśnie tyle czasu mają wierzyciele spółki, by zgłosić swoje wierzytelności. Z naszej praktyki wynika, że procedura w większości przypadków kończy się w ciągu 8 miesięcy.


Jeśli rozważasz likwidację spółki możesz się z nami skontaktować telefonicznie (500 550 313), mailowo (dokumenty@krsdlafirm.pl) lub za pomocą aplikacji: WhatsApp lub Viber. Jeśli masz jakieś pytania – pozostaw komentarz!

Liquidation of spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Polish LLC)

This article is about the liquidation procedure of the Polish LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Are you interested in this case? Let us show you how it works in Poland before you contact us!

1. Resolution on the opening of liquidation

This is the initial step of the liquidation process. All of the shareholders should agree on the termination of the company. The resolution is adopted by the shareholders at the notary, so the presence of each is obligatory unless you want to appoint a proxy.

2. Appointment of liquidators

Secondly the company in liquidation has no management board. From this moment all of the decisions are made by the liquidators, who usually are appointed by the partners.

3. Application to the court and calling the company’s creditors

In addition, the opening of the liquidation process shall be reported to the registry court. At the same time it is very important to submit the notification to the Court and Economic Monitor with the announce for company’s creditors. This notification shall inform that in next 3 months from publishing the announcement, they can submit their claims against the company.

4. Opening liquidation balance sheet

It should be prepared and approved by the shareholder’s meeting. After that it should be submitted to the court.

5. Liquidation activities

 • closing all current issues
 • collecting all company’s debts
 • fulfilling its obligations
 • liquidate the company’s assets

6. Division of assets

Meanwhile, liquidators shall end all of the company’s business including all of debts and any other issues from point 5. Not earlier than 6 months after opening the liquidation process, the funds could be divided between the shareholders.

7. Finishing the liquidation of spółka z o.o.

First of all – the shareholders’ meeting should approve the liquidation report. After that, the company should submit the application to the court regarding finishing the liquidations process and striking from the register. This is the last step and the company ends its existence.

Do you need our help?

If you have any additional questions or you are ready to start liquidation process of spółka z o. o. – leave us a massage dokumenty@KRSdlaFirm.pl. We respond for your question as fast as it is possible but it usually takes up to 24 hours.

7 podstawowych błędów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Photo by Olav Ahrens Røtne on Unsplash

Jak wiemy, termin na odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki upływa 30 czerwca. Proces zwołania oraz przeprowadzenie zgromadzenia jest dość sformalizowany, dlatego część czynności warto już rozpocząć w maju. W tym artykule dowiesz się jakie błędy są popełniane najczęściej przez zarząd i na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę, by uniknąć ewentualnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

1. Brak odpowiedniego zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zawiadomienie z datą i miejscem zgromadzenia trzeba wysłać minimum 2 tygodnie przed terminem, w związku z czym jeśli spółka wyśle zaproszenia np. w dniu dzisiejszym (14 maja), wówczas zgromadzenie powinno się odbyć nie wcześniej niż 29 maja.

2. Forma zawiadomienia

Zaproszenia wysyła się pocztą – listem poleconym bądź kurierem. Niektórzy z klientów pytają mnie, czy można wysłać zaproszenie drogą elektroniczną – np. e-mailem. Odpowiedź jest twierdząca, ale tylko wtedy, gdy spółka przewidziała to wcześniej w umowie. W większości umów przygotowywanych bez indywidualizacji umów takich zapisów nie ma. Nierzadko jest to pierwszy moment, który rozpoczyna pełną weryfikację umowy pod kątem dostosowana jej do potrzeb klienta.

3. Porządek obrad

Zaproszenie na walne zgromadzenie oprócz funkcji zawiadomienia ma także wartość informacyjną. Co to dokładnie znaczy? Wspólnicy powinni wcześniej być świadomi jak będzie wyglądało zgromadzenie, jakie sprawy zostaną poruszone, o czym będą decydować. Brak umieszczenia porządku obrad lub omyłkowe pominięcie niektórych obligatoryjnych uchwał w zawiadomieniu może spowodować, że zgromadzenie się nie odbędzie lub obowiązki ustawowe nie zostaną spełnione w 100%.

4. Brak udzielenia absolutorium

Każdorazowo, po zakończeniu roku obrotowego – zarząd i rada nadzorcza powinni być ocenieni przez zgromadzenie pod kątem wypełnienia swoich obowiązków. Najczęściej problemy dotyczą treści, nieprawidłowego określenia zakresu osobowego (np. ZZW udziela absolutorium zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018), jawności głosowania.

5. Głosowanie jawne i głosowanie tajne na zgromadzeniu

Niektóre uchwały powinny być podjęte w głosowaniu tajnym lub w głosowaniu nie mogą brać udziału konkretne osoby. Aby prawidłowo określić sposób głosowania na zgromadzeniu wspólników każdorazowo analizuję strukturę własnościową i zarządczą spółki. Tylko taka metoda pozwala odpowiednio sformułować protokół ZZW i m.in. dlatego jestem dużym przeciwnikiem posiłkowania się wzorami choćby pochodziły od „zaufanego źródła”.

6. Uchwała o dalszym istnieniu spółki

Twoja spółka zanotowała dużą stratę? Sprawdź, czy nie powinieneś podjąć tej uchwały. Skutkiem jej niepodjęcia może być odpowiedzialność cywilnoprawna zarządu za szkodę wyrządzoną zaniechaniem sprzecznym z prawem.

7. Podział i wypłata dywidendy

Szczególną ostrożność należy zachować wówczas, gdy wspólnicy w trakcie roku wypłacili sobie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, a ostatecznie rok obrotowy zakończył się stratą. To samo dotyczy wystąpienia straty w poprzednich latach obrotowych mimo wypracowania zysku w ostatnim roku.

Oczywiście powyższy wybór podstawowych błędów nie jest pełny, ale wybrałam 7 najpopularniejszych i najbardziej istotnych z punktu widzenia formalnego. Cenię każdą interakcję z ludźmi, więc jeśli chcesz zostawić swój komentarz będzie mi bardzo miło. Zachęcam również do przejrzenia innych wpisów dotyczących sprawozdań finansowych – znajdziesz je poniżej.


Jeśli masz wątpliwości, czy odpowiednio przygotujesz zwyczajne zgromadzenie wspólników lub chciałbyś zweryfikować to, które masz przygotowane – możesz się z nami skontaktować telefonicznie (500 550 313), mailowo (dokumenty@krsdlafirm.pl) lub za pomocą aplikacji: WhatsApp lub Viber.

Jeśli już jesteś pewny, że chcesz skorzystać z naszej pomocy – wybierz usługę Protokół ZZW roczny i dodaj go do koszyka.


Inne wpisy w temacie:

 

Nie pozwól, by cokolwiek zaskoczyło Ciebie i twój biznes,

zapisz sie do naszego newslettera -

Będziemy Cię informować o najważniejszych zmianach w prawie,

ciekawych rozwiązaniach i wpisach na blogu 

Ok, udało nam się połączyć. Do zobaczenia!

Coś nie wyszło, spróbuj ponownie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera, informacji dot. zmian w prawie, opracowań, jak i innej komunikacji marketingowej drogą elektroniczną. Informacje nie będą udostępniane innym podmiotom. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę wysyłając e-mail na adres dokumenty@krsdlafirm.pl w temacie wpisując "rezygnacja z subskrypcji". Więcej informacji znajduje się z naszej Polityce Prywatności.